Claes Jarlvi

Författare och föreläsare inom ledarskap

Claes Jarlvi

Bakgrund

Har haft ledande chefsbefattningar sedan 1976 inom den kommunala sektorn och var skolledare under nästan 20 år i olika stadsdelar i Helsingborg stad. Därefter förvaltningschef/skolchef i tre olika kommuner i 16 år avseende verksamheter som utbildning, socialtjänst, fritid och kultur. Sedan kommunchef i fem år i en och samma kommun. 

Kompetens

Utbildningsbakgrund som mellanstadielärare och ämneslärare. Lång erfarenhet av ledarskap, styrning, kvalitetsarbete och utveckling inom den kommunala sektorn. Har haft många olika utredningsuppdrag på övergripande nivå. God kunskap om samspelet med den politiska organisationen. Har anlitats som föreläsare sedan 2006 avseende ledarskap i den kommunala miljön, samt haft en mängd mentors- och coachande uppdrag.

Föreläsare

Claes har varit chef och ledare i kommunala verksamheter i 41 år och har länge hållit i utbildningar och föreläst för nya chefer. Författare

Boken Ny som chef i kommunal verksamhet är en oumbärlig introduktion till alla nya kommunala chefer – men även en inspirerande samtalspartner till chefer med några års erfarenhet.

Mentor/coach

Har haft mentorsuppdrag årligen sedan 2006. De senaste åren har det blivit allt fler coachande samtal, där samtalsmetodiken går ut på att hjälpa andra att lära sig själva att komma vidare för att nå sina målsättningar. 

"Otroligt inspirerande föreläsning! 

Bra och givande  genomgång av  framgångsfaktorer för ledarskapet."


- Deltagare på föreläsning

Frågor?

Kontakta mig gärna

0727-367557